Vergoedingen

Werkgevers & budget persoonlijke ontwikkeling werknemers

Werkgevers hebben veelal een budget per werknemer voor scholingskosten & persoonlijke ontwikkeling. Vanuit dit budget is er de mogelijkheid om een coachtraject te laten vergoeden. Vraag naar de mogelijkheden bij je werkgever. Is de mogelijkheid er, dan kan je werkgever een offerte opvragen bij EigenWijzeVrouwen.

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Er is de mogelijkheid om thuisbegeleiding door EigenWijzeVrouwen te betalen vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB). Vraag naar de mogelijkheden bij degene die jouw PGB regelt of gaat regelen.