Vergoedingen

Werkgevers & budget persoonlijke ontwikkeling werknemers

Werkgevers hebben veelal een budget per werknemer voor scholingskosten & persoonlijke ontwikkeling. Vanuit dit budget is er de mogelijkheid om een coachtraject te laten vergoeden. Vraag naar de mogelijkheden bij je werkgever. Is de mogelijkheid er dan kan je werkgever een offerte opvragen bij EigenWijzeVrouwen.

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Er is de mogelijkheid om coaching door EigenWijzeVrouwen te betalen vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB). Vraag naar de mogelijkheden bij degene die jouw PGB regelt of gaat regelen.

Runningtherapie & zorgverzekeraars

Voor wat betreft vergoeding voor Runningtherapie, deze is nog niet rond maar er wordt heel hard aan gewerkt door de organisatie Runningtherapie Nederland. Ik houd jullie op de hoogte mocht hier meer over bekend worden…

Groene Zorg & zorgverzekeraars

Coaching in de natuur door EigenWijzeVrouwen valt onder de Groene Zorg. Het valt echter niet onder de basisverzekering of aanvullende verzekering en zal helaas dan ook niet worden vergoed vanuit de zorgverzekering. Er is echter wel al enige tijd een trend bezig waarin zorgverzekeraars steeds meer oog krijgen voor Groene Zorg. Ik houd jullie op de hoogte mocht er hier meer over bekend worden…